Klimatyzacje i pompy ciepła

Zużycie energii w ostatnich 80 latach wzrosło 10-krotnie ,a zużycie energii na 1 mieszkańca wzrosło ponad 4-krotnie. Ze względu na ograniczenie rezerwy paliw kopalnych i nieustanne pogarszanie stanu środowiska naturalnego oraz problemy w wykorzystaniu energii jądrowej spowoduje w najbliższym czasie szybki rozwój nowych technik pozyskiwania energii. W obecnej sytuacji największą rezerwą energii dostępną natychmiast i stosunkowo tanią jest oszczędność w jej wykorzystaniu i jej odzysk w gospodarce skojarzonej. Obecnie do ogrzewania pomieszczeń w zakresie umiarkowanej temperatury ( 293 K ) świat używa ok. 1/3 do1/2 ilości wyprodukowanego paliwa. Porównując rozwój technik grzewczych z innymi dziedzinami można stwierdzić ,że postęp w ciepłownictwie jest stosunkowo niewielki. Pewną poprawę uzyskano stosując gospodarkę skojarzoną tj. równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej.

Pompa ciepła jest urządzeniem transportującym energię cieplną z niższego źródła o niższej temperaturze do górnego źródła o temperaturze wyższej, w zależności od warunków zewnętrznych energię wytwarzana w pompie ciepła wykorzystuje centrala klimatyzacyjna. Dodatkowo pompa ciepła skojarzona może być z instalacją sanitarną centralnej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego. Powoduje to, iż w okresie zimy przy minimalnych zyskach energii słonecznej w pełni wykorzystuje się schłodzenie pary czynnika chłodniczego. Przedstawiona alternatywa rozwiązania systemu ogrzewania ( chłodzenia ) pomieszczeń budynku oraz podgrzewania centralnej wody użytkowej i ogrzewania podłogowego ma przede wszystkim takie korzyści jak:

- utrzymywanie wysokich parametrów komfortu cieplnego we wszystkich pomieszczeniach budynku dla całego roku,

- brak bezpośrednich czynników zanieczyszczających środowisko naturalne,

- energooszczędny system wykorzystania energii,

- pełna automatyzacja procesów technologicznych,

- małe koszty eksploatacyjne.

Warunkami nie sprzyjającymi takim rozwiązaniom są:

 • duże koszty inwestycyjne,
 • uzależnienie gospodarki energetyczne budynku od dostaw energii elektrycznej ( możliwość zastosowania generatora prądu zasilanego gazem lub innym paliwem ewentualnie zastosowanie elektrowni wiatrowej),
 • stosunkowo długi czas zwrotu nakładów inwestycyjnych ( większy niż 4 lata ).

Warunki klimatyczne na Ziemi ulegają coraz szybszym zmianom związanym z :

 • większym tempem rozwoju technicznego ( rozwój przemysłu ),
 • większym zanieczyszczeniem środowiska naturalnego,
 • anomaliami w przyrody ( zmiany kierunków prądów oceanicznych ),
 • zmianami ruchu obrotowego Ziemi ( przesunięcia bieguna magnetycznego ).

Wpływ tych czynników powoduje, iż warunki klimatyczne określane dla poszczególnych stref klimatycznych na kuli ziemskiej stają się coraz bardziej odbiegać od tych pierwotnych warunków, które były obserwowane kilkadziesiąt lat temu. Szybkość tych zmian powoduje również, że utrzymanie odpowiednich warunków komfortu cieplnego dla ludzi przebywających w tych strefach klimatycznych staje się coraz bardziej skomplikowane. Jak wszystkim wiadoma powietrze jest najbardziej "pierwotnym" czynnikiem warunkującym rodzaj komfortu cieplnego, dlatego utrzymywanie jedynie tego nośnika jest warunkiem indywidualnego samopoczucia jednostki. Stosowanie systemów ogrzewania poprzez rozprowadzanie energii cieplnej instalacjami centralnego ogrzewania powoduje, iż tego typu systemy mają wady w postaci:

 • dużej bezwładność cieplnej,
 • duża część energii cieplnej zostaje nieukierunkowaną ( ogrzewanie ścian ),
 • wysuszanie powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych zimą,
 • są trudniejsze w eksploatacji niż systemy wentylacyjne,
 • trudniej uzyskać prawidłowy rozkład gradientu temperatur w ogrzewanych pomieszczeniach,
 • nie można w pełni wykorzystać tej instalacji do chłodzenia pomieszczeń latem.

Przy odpowiednio dobrze zaprojektowanej instalacji klimatyzacyjnej opartej na pompie ciepła wadami tego typu systemu utrzymania komfortu cieplnego w pomieszczeniach są jedynie:

 • koszty inwestycyjne,
 • utrzymanie instalacji rozdziału powietrza w odpowiednim stanie eksploatacyjnym.

W segmencie klimatyzacji działamy od dziewięciu lat proponując szeroką gamę urządzeń firmy klimatyzacyjnych oraz systemy wody lodowej.